Det gode liv i borettslag

 

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag har i mer enn 70 år jobbet med bygging og forvaltning av borettslag. Lang erfaring gir deg som kjøper en ekstra trygghet ved kjøp av ny bolig i et borettslag tilknyttet oss!

 

Andelseier

Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du andelseier. Det vil si at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Når du eier en bolig i et borettslag som er tilknyttet PBBL, blir du en del av et godt organisert fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi. Hvis du ikke er PBBL-medlem fra før, må du melde deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på den årlige kontingenten – den blir betalt via felleskostnadene.

Generalforsamling

En gang i året, innen utgangen av juni, er det generalforsamling.  Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen velges et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av borettslaget. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet. Ved PBBL har borettslaget en egen regnskapskonsulent som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel. Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og drift av borettslag gjennom kurs som PBBL tilbyr.       

      

Vedlikehold

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på din bolig, slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute. Du kan i utgangspunktet fritt selge eller leie ut boligen din, men det finnes noen unntak i borettslagsloven. Hovedregelen er at det bare er fysiske personer som kan eie en bolig i ett borettslag, og ingen kan eie mer enn en. Din bolig kan kjøpes på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av PBBL-medlemmer.  Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og du kan da ikke leie ut lenger enn i tre år.

   

logo-stor.jpg
2835-01-FFR-e-02_badeanlegg_R01_crop.jpg
2835-01-FFR-i-01_3rd_floor_terrace_previ
2835-01-FFR-e-01_pier_sunny_R02_crop.jpg

Fellesgjeld og fellesutgifter

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig? lån som PBBL har forhandlet frem for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet. Fellesgjelden betaler du gjennom felleskostnadene, med mindre det er laget ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte IN-ordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld). Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader som borettslaget har, for eksempel kommunale avgifter, forsikring av bygningene og vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak med mer. Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet på fellesgjelden de første tjue årene. Per 2020 får du fradrag for 22 prosent av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt du betaler skatt av.

En stor trygghet

Våre borettslag er tilknyttet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Denne ordningen gjør at andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene, må boligen selges. SBS dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget. At borettslaget er med i SBS, er et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på hvorvidt borettslaget er med i en sikringsordning, og det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån. Det kan også gi bedre vilkår for en låntaker som skal kjøpe bolig i borettslag. SBS betyr en stor trygghet for alle som kjøper en borettslagsbolig. I nye utbyggingsprosjekter hender det at ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da betaler utbygger felleskostnadene for disse boligene – det påvirker altså ikke deg i det hele tatt.

Alt på ett sted

PBBL er organisert for best mulig å yte service til borettslaget og deg som beboer. Hos oss finner du blant annet en økonomiavdeling, som bistår i alt som har med budsjetter, felleskostnader og fakturering av borettslagets utgifter å gjøre. Mye av dette arbeidet kan styremedlemmene i borettslaget ditt selv følge opp gjennom egen, digital styreportal. PBBL Teknisk er en god samarbeidspartner i arbeidet med å drifte og vedlikeholde bygningene i borettslaget. PBBL sin jurist kan dessuten hjelpe til med potensielle utfordringer, både internt i borettslaget og med andre ting.