Personvernerklæring

Denne personerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Fredensborg Fritid AS (herunder kalt «Fredensborg Fritid» eller «vi»). Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Fredensborg Fritid behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Fredensborg Fritid AS er opptatt ditt personvern og din personlige integritet.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med administrasjon av, og kommunikasjon med interessenter til hytteprosjekt, i samsvar med den til enhver tid gjeldende personlovgivning (herunder personopplysningsloven av 15. juni 2018 og EUs personvernforordning [GDPR]).

 

Behandlingsansvarlig

Fredensborg Fritid er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle salg vi gjennomfører. I noen få tilfeller behandler vi personopplysninger på vegne av våre samarbeidspartnere, men i all hovedsak behandles dine personopplysninger på samme måte i begge tilfeller. Kontaktperson hos Fredensborg Fritid:

 

Kontaktperson: Andreas Simonsen

E-postadresse: andreas.simonsen@fredensborgfritid.no

Adresse: Stensberggata 25 0170 Oslo

Hvilke personopplysninger vi kan ha om deg

I forbindelse med salg av tomt og digitale tjenester tilknyttet dette vil Fredensborg Fritid samle inn personopplysninger om våre interessenter, dette er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Personopplysninger vi registrerer om deg er:

- Navn

- Epostadresse

- Telefonnummer

Vi vil innhente samtykke i de tilfeller hvor det vil være aktuelt med utvidet behandling av personopplysninger.

 

Hva personopplysningene brukes til

Ved gjennomføring av et tomtesalg vil vi ha behov for dine personopplysninger, dette for å kunne kontakte deg og best mulig veilede deg igjennom en hel prosess fra tomt til ferdig oppført hytte. I tillegg vil vi behandle dine opplysninger for å kunne gi relevante tilbud for å fremme området du har kjøpt tomt i.

 

Hvem vi deler personopplysninger med

I løpet av en salgsprosess vil vi dele informasjon med våre samarbeidspartnere som f.eks. megler, grunnentreprenør og hytteleverandør. Dette vil kun forekomme igjennom en databehandleravtale som sikrer dine personopplysninger.

 

Databehandlere

Fredensborg Fritid vil kun dele dine personopplysninger med tredjepart dersom disse leverer tjenester innen tekniske løsninger til Fredensborg Fritid. Vi har inngått databehandleravtaler med 1 våre underleverandører for å sikre dine rettigheter, dvs. at dine personopplysninger ikke kan brukes til andre formål enn det som er blitt avtalt med deg. Lagring av personopplysninger Vi lagrer dine personopplysninger kun etter samtykke fra deg. Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss. Du kan trekke ditt samtykke når du vil og du har mulighet til å få dine opplysninger slettet. Dersom du samtykker til at vi lagrer dine personopplysninger lagres disse i 3 år. Du kan i denne perioden når som helst be om at dine personopplysninger blir slettet.

 

Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan når som helst kreve retting og sletting av dine opplysninger i samsvar med gjeldende lovgiving.

 

Personopplysninger vi har registrert om deg og som vi behandler i forbindelse med tomtesalg og fritidsopplevelser er til enhver tid basert på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, da vil opplysningene om deg bli slettet.

 

Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få disse rettet.

 

Du kan til enhver tid be om at vi begrenser og/eller motsette deg vår bruk av dine personopplysninger. Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss i forkant, slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og forsøke å håndtere situasjonen internt. Se vår kontaktinformasjon under punkt «Behandlingsansvarlig». Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme unntak som gjør seg gjeldende i enkelte situasjoner, og rettighetene ikke er absolutte. Du kan når som helst kontakte oss om du ønsker å bruke dine rettigheter.